Vişnap

Gergefimden Kan Damladı..

2

Sen sınırındayken yüreğimin 
Ben duygularımı gergef yaptım 
Yüreğimi panoya yerleştirdim 
Nakış nakış işlendi sevgilerim
Sen sözlerinle iğneler verdin 
Sicimdi gözyaşlarım iğnelere geçirdim 
Al al damlalar, ağlayan güller yaptım 
Nakış nakış ince ince hüzünlendim.. 
Her birine isim koydum 

Gözyaşlarımı renklere boyadım 
Her bir karesine yaprak yaprak 

Nakış nakış seni işledim. 

Düşüverdin yüreğimin uçurumundan 
İğnelerini öylesine batırdın ki içime

Sevgiyi bırakıverdim ruhum tutamadı 

Gergefimden, nakış nakış kan damladı.

                                    Şebnem Gürsel