Vişnap

Bir Yürek Acıdı.

8

Hastadır  ruhu kırılmış param parça edilircesine.Acısı büyüktür hassastır.O söylenen ufacık bir sözün kırılganlığı ile perişan eder kendini.

Biçare kendi kırılganlığını kendi tamir etmek istese de olmaz başaramaz.
 Yapışmaz düzelmez kırılan yürek.
 Atar içine içine ruhu boran olur ,yağmur olur akar gözlerinden yaşlar.
O ki öylesine bencil yüreğe sahip duygusuz farkında değildir kırıp parçaladığı yüreğin çektiği acılardan.
Belki de farkındadır yaptığı gafın.
Kırılan yürek muhasebesini yapar gün içinde.Kimi haklı bulur karşısında kinayeli serzenişi.
Kimi de yok olmaz olmamalıydı der .
Hastadır o hassastır o .
Verir kararını dost diye sarıldığı sadece sade yalın sıradan bir arkadaşmış .
O onu arkadaş olarak görmüş demek ki.
Kendi ne kadar dost diye sarılmış olsa da. 
O an kararını verir.
Yürek te acısı büyüktür bir dostunu çıkartıp hayatından sıradan arkadaş sınıfına koyduğu için.
O bugün bir dostunu kaybettiği için yanar kavrulur perişen eder kendini aldığı zor karar ile.Depremlerin şiddeti ile sarsılır hassas yüreği:(